GEO-KAR USŁUGI GEODEZYJNE inż Piotr Szerszeń Dębica
Oferta firmy GEO-KAR Usługi geodezyjno-projektowe Piotr Szerszeń | GEO-KAR Dębica

OFERTA

 • mapy do celów projektowych
 • tyczenie budynków  i obiektów budowlanych
 • tyczenia oraz inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych
 • tyczenie oraz inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu
 • pomiary powierzchni (lokale, mieszkania, hale)
 • podziały nieruchomości
 • wznowienie granic nieruchomości
 • wykazy synchronizacyjne i regulacje stanów prawnych nieruchomości
 • kompleksową obsługę inwestycji
 • badania pionowości budynków kominów słupów
 • pomiary objętości mas ziemnych
 • inwentaryzacje architektoniczne
 • inne opracowania do celów prawnych
 • itp
 • opracowywanie projektów zagospodarowania terenu
 • opracowywanie projektów przyłączy i sieci wod-kan-gaz
 • architektura
 • ksero kolorowe wielkoformatowe
 • wydruki wielkoformatowe
 • skanowanie wielkoformatowe kolorowe